Konsulten Putte Svensson Sahlin

Har du en idé eller ett koncept som du vill utveckla? Går du och funderar på att genomföra ett stort evenemang? Vill du skapa en kreativ mötesplats? Eller behöver du bara få en skarp extrahjärna som drivet bollplank? Då kan du anlita Putte Svensson Sahlin på konsultbasis. Putte Svensson Sahlin har genom åren varit med i allt från konceptutveckling till planering och praktiskt genomförande av stora evenemang. Dessutom är han en flitigt anlitad konsult, som bland annat är han rådgivare åt Danmarks regering i frågor som rör utvecklandet av deras upplevelseindustri. Bland de koncept som Putte Svensson Sahlin varit med och tagit fram finns Rookiefestivalen – den årliga höstfestivalen, där fokus sätts på de mindre etablerade banden och där många numera kända svenska artister uppträtt långt innan de slog igenom. På evenemangssidan har Putte Svensson Sahlin – förutom 24 Hultsfredsfestivaler – varit med och arrangerat allt från små konserter till stora läger. Bland annat var han sitemanager för den första upplagan av Sonisphere, då Metallica spelade i Hultsfred inför 35 000 personer.

Putte Svensson Sahlin har även varit den drivande kraften bakom Rock City – en mötesplats där företag, föreningar och studenter jobbar sida vid sida. Genom Rock City förvandlades Hultsfred till en studieort med nationellt söktryck. Konceptet bakom Rock City har sammanfattats i boken och modellen FUNK – Forskning, Utbildning, Näringsliv, Kultur. Med anledning av FUNK blev Putte Svensson Sahlin och representanter för Hultsfreds kommun 2008 inbjudna till ett katastrofdrabbat New Orleans, för att prata om kulturens möjlighet att driva på näringslivet.

Putte Svensson Sahlin har en grundmurad erfarenhet och kan hjälpa dig med allt från vilket material du behöver för att genomföra ditt evenemang till hur du bör tänka för att skapa en nationell mötesplats. Bland de positioner utanför Hultsfred som Putte Svensson Sahlin innehavt återfinns ordförandeposten för Upplevelseindustrin samt styrelseuppdrag för bland andra Riksutställningar, ESF-rådet, Företagarna Sverige samt Länsmusiken. Dessutom har Putte Svensson Sahlin anlitat som rådgivare av KK-stiftelsen, Näringsdepartementet, Nutek, Cultiva, den danska regeringens upplevelsesatsning med flera samt jobbat med events åt bland andra Åbro, Manpower, Världskonferensen IUSY, Talent & Brands och OS i Lillehammer.

Anlita Putte Svensson Sahlin i dag och se hur dina idéer, drömmar och planer får liv.

Kontakta Putte Svensson Sahlin

navkons nav nav1 nav2 nav4 nav5 nav6